Trawers M100011

Lifting beam M100011

  • Trawers jest przeznaczona do podnoszenia ładunków posiadających punkty nośne w rozstawach zgodnych z rozstawami trawersy. Element, na którym trawers jest podwieszana powinien być kompatybilny z uchem nośnym i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia się elementów współpracujących. Elementy zawieszane na hakach nośnych powinny zapewniać prawidłowe ułożenie w czasie pracy

  • Complies with the provisions of the Machinery Directive: 2006/42/WE

  • Made according to the harmonized standard: PN-EN 13155

Marked on  product : producers sign, sign CE, load capacity, factory number,  year of production.

WLL

[kg]

Dimensions [mm]

Weight

[kg]

A

B

C

D

E

F

G - H

I

J

X

Y

Z

16 000

500

1210

100

1600

1800

431

1300 -2850

780

1056

130

280

800

990

Product Details

1929

Product Comments

Comments (0)