Trawers do wózka widłowego TDW

Forklift lifting beam TDW

  • Trawers jest przeznaczona do współpracy z wózkiem widłowym. Wartość dopuszczalnego obciążenia roboczego (DOR) dotyczy ładunku zawieszanego na haku centralnym lub na bocznych uszach trawersy. Równoczesne obciążanie haka centralnego i bocznych uszów trawersy jest niedopuszczalne

  • Complies with the provisions of the Machinery Directive: 2006/42/WE

  • Made according to the harmonized standard: PN-EN 13155

Marked on  product : producers sign, sign CE, load capacity, factory number,  year of production.

Product Details

1941

Product Comments

Comments (0)