Trawers do wózka widłowego M120003

Forklift lifting beam M-2012-003

  • Trawersa jest przeznaczona do współpracy z widłami wózka widłowego i służy do transportu ładunków podwieszonych do jej punktów mocujących. Trawers nie może być użytkowana w warunkach szczególnie niebezpiecznych i do transportu ludzi

  • Complies with the provisions of the Machinery Directive: 2006/42/WE

  • Made according to the harmonized standard: PN-EN 13155

Marked on  product : producers sign, sign CE, load capacity, factory number,  year of production.

WLL

[kg]

Dimensions [mm]

Weight

[kg]

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

S

L min

L max

8 000

100

220

1620

200

650

400

640

400

520

2500

100

600

1800

285

Product Details

1961

Product Comments

Comments (0)