Nakładka szeregowa do wideł S140046

Double fork overlay S140046

  • Przedłużki wideł służą do zwiększenia długości wideł wózka widłowego i umożliwiają w ten sposób podnoszenie ładunków o większych gabarytach przy zachowaniu stabilności. Długość widły współpracującej z przedłużką musi wynosić co najmniej 60% długości przedłużki. Należy przestrzegać wykresu nośności wózka widłowego oraz odległości środka ciężkości ładunku do początku wideł

  • Complies with the provisions of the Machinery Directive: 2006/42/WE

  • Made according to the harmonized standard: PN-EN 13155

Marked on  product: producers sign, sign CE, load capacity, factory number,  year of production.

WLL

[kg]

Length of overlay

[mm]

Min. length of forks

[mm]

Weight

[kg]

1000

1300

780

130,0

Product Details

1981

Product Comments

Comments (0)