Forklift man basket TWK

  

Complies with the provisions of the Machinery Directive: 2006/42/WE
Made according to the harmonized standard: PN-EN 13155

Marked on  product : producers sign, sign CE, load capacity, factory number,  year of production.

    1424355943-Kosz-na-ludzi-miproFork-TWK.j
1424355962-Kosz-na-ludzi-miproFork-TWK--   

Type

Capacity

 [kg]

Floor area[mm x mm]

A

B

C

H

L

W

Weight[kg]

TWK 800

300

800 x 1200

600

200

80

1900

900

1200

175

TWK 1000

300

1000 x 1200

600

200

80

1900

1100

1200

145

TWK 1200

300

1200 x 800

200

200

80

1900

1300

800

160

Uwaga:

Przed zamówieniem proszę upewnić się czy Państwa urządzenie dźwignicowe posiada lub może otrzymać dopuszczenie do podnoszenia osób przez Urząd Dozoru Technicznego.

Product Details

1570

Product Comments

Comments (0)